Dokumentacionet e Sllovakisë

 

Me të drejt pune në të gjitha shtetet e Bashkësis Europiane gjithashtu edhe në Zvicër
Tani është koha e duhur që të mendoni për të ardhmen tuaj

Kushtet:
 • Pasaporta juaj të ketë 91 ditë afat!

 • Të mos ketë ndales në shtetet e BE-së

 • Të jetë mbrenda 90 ditëve me qëndrim në BE
 • Të posedon letërnjoftim ose patentë shoferi

Në qoftëse jeni dakord me kto kushte atëherë duhet:
 • Të fotografoni Pasaportën!
 • Emrin dhe Mbiemrin e burrit dhe të vajzërisë, datëlindjen e saj i dërgoni në WhatsApp!
 • Dëshmi nga gjykata që nuk jeni i dënuar dhe  të jetë e vërtetuar me shtyp apostil nga Gjykata.

Shembull si duhet të shkruhet vërtetimi i cili nxiret në Gjykatë në ate komunë ku jetoni!
(Македонија Уверение за неказнивост,Регулирање на правата на граѓаните во странство за Р. Словачка)!
Afati nga dorëzimi dokumentave deri në marrjen e dokumentave zgjat 40 deri në 60 ditë.
 • Disa info shtesë:

 • – Kur do e merrni Letërnjoftim dhe hapet Firma,

 • – Letra e Njoftimit apo (Karta e Indetitetit) ka afat 2-Vjet ku pas 2-vitesh ju duhet ta vazhdoni, ku çdo
  gjë mvaret nga Ju se si do e menaxhoni punën dhe se a do i paguani detyrimet në kohë për ti vazhduar letrat për marrjen edhe për 2-vite në vazhdim!

Pasiqë të paiseni me këto dokumente mund të punoni në të gjitha shtetet e BE-së.

Kostoja deri në kompletiminin e dokumentave është _____.
Avans (kapar) duhet _____, pjesa tjetër _____ jepet te BANKA në të cilën bëhet transferi i të hollave, marrja e Firmës dhe dokumentet e BANKËS.
Në çmim është i përfishirë kontrolli mjekësor.
Klienti i cili vendos të pajiset me dokumentet e Sllovakisë duhet të ketë E-mail adresë dhe 2 foto. Klienti është i obliguar që harxhimet e rrugës dhe të hotelit ti mbulon vetë.
Për së pari herë kur shkohet në Sllovaki, nga fillimi i procedurës së dokumenteve qëndrohet 3 deri 4 ditë, herën e dytë qëndrohet 1 ditë.
Pasi që kryhet kontrolli mjekësor dhe merren dokumentet.

Ky dokument vlen edhe vetëm për mundësi pune në Zvicër